Vuosaaren haastattelut

_MG_3930

Olemme haastatelleet Vuosaaren kyläjuhlia varten erilaisia ihmisiä erilaisissa paikoissa ja kysyneet heidän mielipidettään Vuosaaresta. Esitimme heille yhden lämmittelykysymyksen: “kerro jotain päivästäsi”, sekä kaksi Vuosaari-aiheista kysymystä: “mikä on parasta Vuosaaressa?” ja “mitä muuttaisit Vuosaaressa?”.

Saimme hyvin monipuolisia sekä eri näkökulmista katsottuja vastauksia. Jonkun mielestä Vuosaaressa parasta on ranta, kun taas toisen mielestä parasta on varastamisen helppous kaupoista.

Kohtasimme haastatteluissamme eri kansallisuuksia ja tuloluokkia edustavia ihmisiä. Erityisesti jälkimmäinen vaikutti hyvin paljon vastauksiin. Myös haastattelupaikka vaikutti vastauksiin. Esimerkiksi Kelan edessä saadut vastaukset erosivat hyvin paljon vastauksista joita saimme Aurinkolahden rannasta.

Harvalla haastateltavallamme oli parannusehdotuksia Vuosaareen. Monet vaikuttivat olevan tyytyväisiä asuinalueeseen.

Kaiken kaikkiaan olimme hyvin tyytyväisä saamimme vastauksiin.